Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/eurocalor.cz/eurocalor.cz/nastaveni/pocitadlo.php on line 9
Euro Calor - systém podlahového vytápění
 Výroba, prodej a montáž:
 Petr Abraham - Eko technologie
 267 03 Hudlice 437
 tel: 311 625 372; 603 450 948
 e-mail: info@eko-technologie.cz
 www.eko-technologie.cz
 
 
počet přístupů: 2
webmaster@alfareklama.cz

 

www

Pokládka systému

Nová stránka 1
 • umístit dle projektové dokumentace skříň rozdělovače a provést instalaci rozdělovače

 • po obvodu místnosti upevnit okrajový dilatační a izolační pás

 • po ploše podlahy instalovat PE folii, kterou u stěn vytáhneme do výše dilatačního a izolačního pásu. V místě napojení PE folie tuto přeložíme přes sebe min. 200 mm. Na stropy z důvodu nebezpečí tvorby plísní doporučujeme pouze prodyšnou parozábranu

 • maloplošné menší nerovnosti podlahy lze vyrovnat za pomoci vhodných stavebních tmelů. Celoplošné menší nerovnosti doporučujeme vyrovnat některým ze samonivelačních tekutých tmelů. Větší nerovnosti doporučujeme nivelovat některým z vhodných granulovaných suchých násypů s překryvem sádrokartonové desky o minimální tloušťce 10 mm.

 • položit případnou potřebnou tepelnou izolaci a to tak těsně, aby nevznikaly mezi jednotlivými deskami mezery.  Je-li potřeba doplnit konstrukci podlahy o kročejovou izolaci, položit kročejovou izolaci jako první

 • instalovat systémové desky EURO CALOR suchý systém a to opět tak těsně, aby nevznikaly mezi jednotlivými deskami mezery

 • před vlastní instalací topného potrubí doporučujeme zkontrolovat čistotu drážek pro ukládání potrubí. Případné nečistoty doporučujeme z drážek odstranit vymetením, případně vysátím vysavačem

 • napojit začátek teplovodného potrubí na rozdělovač a potrubí postupně ve stoje, vtlačením nohou ve tvaru jednoduchého, nebo dvojitého meandru umístit do vodících drážek systémových desek EURO CALOR suchý systém

 • konec teplovodného potrubí přivést zpět do skříně rozdělovače a propojit s rozdělovačem

 • v případě potřeby spojení teplovodného potrubí pomocí lisovaného spoje, doporučujeme toto spojení umístit do plochy průběžných desek. V místě umístění lisovaného spoje se provede za pomoci dělícího brusného kotouče dělení teplovodného plechu s jeho následným odstraněním. Tím se nám obnaží potřebný prostor pro zatlačení lisovaného spoje do polystyrénu tak, aby horní hrana spoje navazovala na horní hranu systémových desek EURO CALOR suchý systém

 • jednotlivé instalované okruhy topného potrubí propláchnout tlakovou vodou a dobře odvzdušnit. Odvzdušnění věnujte patřičnou pozornost, jedná se o horizontálně uložené potrubí a odvzdušnění je potřeba provést důkladně, z důvodů minimalizace možných problémů při spouštění systému do provozu

 • provést tlakovou zkoušku